Tule ja sõida juba täna Sõiduproffiga!

Sõiduproff OÜ on autokool, mille eesmärgiks on kindlustada parim võimalik ettevalmistus nii Maanteeameti riiklikuks sõidueksamiks kui ka hilisemaks eluks. Meie missiooniks on tagada meie klientide suurepärased oskused autojuhtidena. Sõidutunde viivad läbi kõrgelt koolitatud parimate liiklusalaste teadmistega pädevad omaala tunnustatud spetsialistid.

Tule meie kooli ning saa sõiduproffiks!

Teenused

 

B-kategooria kursus

Koolituse maksumus kokku 975.00 EUR

Hinnas sisaldub:

 • Teooria.ee ligipääs
 • teooriaeksam (30 küsimust)
 • õppesõit
 • pimedasõit
 • libedakoolitus
 • esmaabikoolitus
 • konsultatsioonid

Varjatud kulud puuduvad.

Teised teenused:

 • Lisasõidutund 35 EUR
 • Ümberregistreerimine 50.00 EUR
 • Teooriaeksami sooritamine 15.00 EUR
 • Sõidueksami sooritamine 25.00 EUR
 • Pimeda aja koolitus 60.00 EUR
 • Mootorsõidukijuhi koolitunnistuse duplikaat 20.00 EUR
 • B-kat lõppastme koolitus 140.00 EUR
 • Dokumentide ennetähtaegne väljastamine 40.00 EUR
Image

Hinnad sisaldavad käibemaksu. Sõiduproff OÜ autokool jätab endale õiguse muuta hinnakirju!

NB! Vastavalt Tulumaksuseaduse § 26 uuele redaktsioonile (01.01.2016) ei käsitleta alates 2016 aastast autokoolile tehtud kulusid enam koolituskuludena ja seetõttu neilt summadelt enammakstud tulumaksu ei tagastata.

Registreeri kursusele

Järgmise B-kategooria kursuse algus sobival ajal kokkuleppel. Täpsem info info@soiduproff.ee

Peale registreerimislehe täitmist võetakse Teiega esimesel võimalusel ühendust.

B-kategooria kursusele registreerimiseks on vajalik teha ka ülekanne Sõiduproff OÜ arvelduskontole. Esimese osamakse suurus on 100 eurot. NB! (võimalik maksta ka kohapeal) Palun enne esimese osamakse tasumist kontakteeruda autokooliga ja oodata registreerimist kinnitavat meili, mis saabub hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

Sõiduproff OÜ arvelduskonto nr EE371010220280298224 SEB. Selgitusse märkida selle isiku nimi, kelle eest tasutakse ja mille eest tasute.

  Õppekorraldus

  Autokooli koolituse eesmärk on anda tulevasele sõidukijuhile teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks kooskõlas B-kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetega. Koolituse eesmärk on samuti luua eeldused juhi vastutustundliku liikluskäitumise ning ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujunemiseks. Koolitus tugineb autokoolis kehtestatud õppekavale, mida vaadatakse üle vähemalt korra aastast. (Vaata õppekava SIIT)

  Sõiduproff OÜ lõpetab Õppija´le Koolituse osutamise ning lõpetab lepingu ühepoolselt ja ei teosta tagasimakseid Õppijale, kui Õppija ei ole osalenud vähemalt 3 (kolme) kuu vältel koolitusel. Koolitusel õppimist saavad alustada Õppijad, kes on Sõiduproff OÜ poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud Koolituse eest. Koolitusest loobumisel vähem kui 48 tundi enne koolituse algust või kui Koolitus on juba alanud, õppetasu ei tagastata. Samuti ei tagastata õppetasu Koolituse katkestamise või koolituselt väljaarvamise korral. Õppetasu erandkorras tagasimaksmise või õppetasu vabastamise otsuse langetab Õppija motiveeritud kirjaliku taotluse alusel Sõiduproff OÜ juhatus. Sõiduproff OÜl on õigus muuta hindu, vastav teade pannakse üles 30 päeva enne hinna muutust õppeklassi stendile ja/või koduleheküljele www.soiduproff.ee ja/või teooria keskkonnas. Võlgnevuse olemasolul kohustub Õppija tasuma võlgnevuse. Võlgnevuse olemasolul on Sõiduproff OÜl õigus rakendada võlgnevuse summalt viivist 0,2 % päevas ning Õppijal on kohustus viivis tasuda. Sõiduproff OÜl on õigus võlgnevuse korral Õppijale mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistust mitte väljastada. Õppijal on õigus saada uus sõidutund juhul, kui kokkulepitud sõidutunnid jäävad ära, Õppijat eelnevalt hoiatamata. Sõiduproff OÜ süül etteteatamata ära jäänud sõidutunnid asendatakse tasuta sõidutundidega. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on Õppijal õigus pöörduda kirjalikult Sõiduproff OÜ juhatuse poole. Konfliktid ning arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel. Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ega menetleta üldises korras. Kui ettepanek või kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.

  Iga kursuse lõpus kogutakse õpilastelt tagasidet autokooli kohta läbi Teooria.ee kodulehe. Andmeid kogutakse anonüümselt.